רכישת קבצים

מוצר עלות שם קובץ רישום ורכישה

תכנון פיננסי - תשלום לחודש

30 ₪ סימולטור תכנון פיננסי גרסא 042021.xlsm רישום ורכישה

תכנון פיננסי - תשלום שנתי

300 ₪ סימולטור תכנון פיננסי גרסא 042021.xlsm רישום ורכישה

חישוב מס בפרישה - תשלום לחודש

30 ₪ סימולטור לחישוב מס בפרישה 31032021.xlsm רישום ורכישה

חישוב מס בפרישה - תשלום שנתי

300 ₪ סימולטור לחישוב מס בפרישה 31032021.xlsm רישום ורכישה